fbpx

Article: On the Whole Vehicle Type Approval in Ukraine

Oleksandr Poznyakov, Associate in Regulatory & Compliance, prepared an article for Yuryst&Zakon, dedicated to the topic “On the Whole Vehicle Type Approval in Ukraine”.

Read the full article below or by the link (in Ukrainian).


Колісні транспортні засоби – невіддільна частина сучасності. Для належного рівня безпеки, кожен такий засіб повинен пройти процедуру затвердження типу, що підтверджує його відповідність обов’язковим технічним приписам. Наразі ця процедура врегульована Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України № 521 від 17.08.2012 (далі – “Порядок”).

Передісторія

Спочатку сертифікація автомобілів здійснювалась через систему УкрСЕПРО. Вимоги до авто встановлювались національними нормативними документами (наприклад, державними стандартами України). У 2000 році Україна приєдналася до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року (далі – “Угода”). Єдині технічні приписи, додані до Угоди, (далі – “Приписи”) поступово імплементували в національне законодавство. Україна ж відтоді була зобов’язана приймати затвердження, видані уповноваженими органами інших країн-учасниць. В результаті, (1) полегшено процедуру сертифікації авто, (2) зменшено витрати виробника та, на додаток, (3) встановлено вищі стандарти для автомобілів.

Подальший розвиток

У 2012 році Мінінфраструктури прийняло Порядок, спростивши процедуру затвердження типу колісних транспортних засобів. Порядок визначає обов’язкові Приписи та альтернативні їм законодавчі акти Європейського Союзу, за структурою та вимогами – майже ідентично повторює Директиву 2007/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 вересня 2007 р., що створює рамки схвалення автомобільних транспортних засобів та причепів до них, систем, складових та окремих технічних вузлів призначених для таких транспортних засобів (“Директива 2007”).

Безпосередньо затвердженням типу транспортних засобів та видачею сертифікатів відповідності Приписам займаються органи та технічні служби, призначені Мінінфраструктури. Парадоксально, але вони можуть видавати сертифікати не за всіма обов’язковими Приписами (Приписи № 101, 138, 140). Можливо, немає достатньої технічної бази для сертифікації за всіма обов’язковими Приписами. В будь-якому випадку, це підтверджує, що Порядок більше орієнтований на іноземних виробників транспортних засобів, ніж на національних. Наприклад, Німеччина має призначені органи й служби для кожного з чинних Приписів.

Нещодавні зміни

До 2018 року Директива 2007 була основним актом у сфері затвердження типу транспортних засобів. За останні декілька років ЄС реформував правові рамки затвердження типу транспортних засобів Регламентами (ЄС) 2018/858 та (ЄС) 2019/2144 (“Нові регламенти“). Вони скасовують Директиву 2007 та вводять нові обов’язкові Приписи для ЄС, обсяг яких ширший за обов’язкові вимоги Порядку.

Останній раз Порядок змінювався у серпні 2020 року. Зміни (1) спростили процедуру затвердження типу транспортних засобів щодо екологічних норм для країн, що не є учасницями ЄС або Угоди, (2) врегулювали окремі проблеми оцінки відповідності переобладнаних транспортних засобів та (3) поступово вводять нові Приписи щодо батарей для електромобілів та безшумних транспортних засобів. При цьому, процедура затвердження типу залишилась орієнтовано спрощеною лише для транспортних засобів, затверджених за Директивою 2007, а перелік обов’язкових Приписів (і) вужчий та (іі) морально застарілий в деяких аспектах, ніж передбачають Нові регламенти. Це суперечить курсу на гармонізацію із правом ЄС.

Головний недолік такого становища – дискомфорт для іноземних виробників. Лише через формальну вимогу видачі сертифіката типу за Директивою 2007, виробник буде вимушений виконувати вимоги Приписів, що вже морально застаріли і тому більше не обов’язкові за Новими регламентами. В результаті, або виробник вийде з ринку України через недоцільність таких змін у виробництві, або Україна перетвориться на ринок морально застарілих авто.

Висновки

Затвердження типу колісних транспортних засобів – ключова процедура для виробників авто. Україна плавно перейшла від сертифікації за національними нормами до застосування міжнародних Приписів, що є позитивно. Сама ж процедура орієнтована на іноземних виробників. З огляду на це, Україні варто своєчасно вживати заходів, щоб не створювати для них дискомфорт та не знижувати привабливість національного ринку, а саме – своєчасно оновлювати вимоги до затвердження типу колісних транспортних засобів до рівня іноземних країн.

Lawyers
Oleksandr
Poznyakov